Thanatos, jak to zní? To jméno přichází jako závan dávno zapomenutých časů. Tmavý ponurý svět ponořený do noci, zarostlý vysokými starými stromy, jejichž větve připomínají zkroucené údy starých lidí. Cestovatel, patrně již déle na cestách, prochází okolo.

PŘÍBĚH 1: Přicházíš do tohoto světa hledajíc svou minulost a ticho duše. Roky jsi cestoval a bloudil po horách a údolích země zvané Aclavia, když nyní vstoupil jsi do zcela jiného světa, do světa tiché smrti. Zde, blízko Hranic, vše se zdá zvláštní a podivné, lidé nepřátelští, krajina šerá a záhadná. Ale nejen tvá minulost a tvé sny tě tíží. Zdá se, že se něco skrývá v lesích. Lidé se toho něčeho bojí a nejsou to jen tvorové severu, kteří čas od času překročili Hranice; je to něco mnohem nebezpečnějšího; lidé o tom nechtějí hovořit, zdráhají se, a tak jen tak v meziřeči narážíš na tajemství, při kterém člověku tuhne krev v žilách.

PŘÍBĚH 2: Na tvých toulkách světem nacházel jsi tu a tam podivné ornamenty dvouhlavého draka rozesety po celé zemi. Jejich původ pravděpodobně sahá někde daleko do minulosti. Nevíš, co si o nich máš myslet, nicméně zde, tak blízko severu, nacházíš další a další stopy této záhady. Království Selavia ležící nedaleko za Hranicemi tě něčím přitahuje, vábí tě k sobě, jakoby existovalo nějaké spojení mezi tebou a touto bohem zapomenutou krajinou. Lidé vypravují o možných chodbách vedoucích přes skály až přes Hranice do tajuplného království Selavie.

SVĚT: Šerá nehostinná krajina, kde člověk musí být velmi opatrný, šílený nebo příliš odvážný, aby vstoupil do lesů. Žádný městský park nebo zahrada, ale skutečná nezkrotná divočina. Vysoké útesy, rozeklané skály, temná zákoutí. Lépe zůstat u táborových ohňů s nějakou alespoň malou skupinkou lidí, patrně stejně zoufalých, než být sám samotný bloudící mezi stromy. Samotáři nebudou mít dlouhý život. Za každým pohybem se ohlédni, za každým zvukem. Les je hluboký a smrtonosný. Nikdy nevíš, co se skrývá za tebou.

MÍSTO: Krajina je umístěna do osamělého severního kouta království Aclavia, právě velmi blízko Hranic s královstvím Selavia. Můžeš si přečíst více o těchto dvou zemích v mých knihách nazvaných Thanatos sága a Cry in the Rain or The King Death Trilogy. Viz odkazy dole. Hranice jsou velmi nebezpečných místem, jemuž se každý rozumný člověk vyhýbá. Také podle legend se vypravuje, že je zde v horách ukryto mnoho pokladů zanechaných lidmi, kteří nezvládli uprchnout na jih. Tito lidé v hodině své smrti položili prý mnoho pastí do okolí, takže není radno jen tak volně potulovat se bezstarostně po lesích.

LIDÉ: Zoufalí divocí podivíni shromažďující se v malých skupinkách, hledajíc něco, nebo snad toužící po něčem, bůh ví po čem. Nikdy nikomu nevěř. Špatné časy rodí marné plaché ale silné lidi. Stlupují se kolem ohňů a zírají do plamenů, jejich myšlenky ztraceny kdo ví kde, dost možná v ďáblově objetí. Jakoby ta krajina měla na ně nějaký negativní vliv. Jednou někdo řekl, když se podíváš do propasti, pak se propast podívá do tebe.


TECHNICKÉ INFORMACE:

OBECNĚ: Toto je samostaná modifikace pro hru Gothic II: Die Nacht des Raben. Měly by v ní být čtyři lokace: Města, Lesy, Hory a Jiné. Postavy budou rovněž mluvit přímo hlasem, protože osobně mi modifikace bez mluvení moc nevyhovují. Prostě nerad čtu texty, mnohem radši poslouchám, jak postavy spolu skutečně hovoří. Je to podstatně více autentické. Modifikace bude v angličtině, stejně jako zvuk, nicméně doufám, že se najdou lidé, co ji budou chtít přeložit do různých jazyků. Osobně na to čas mít nebudu, radši se budu věnovat práci na modifikaci, než se zdržovat překlady.

PŘÍBĚH: Budou zde minimálně dvě hlavní paralelní dějové linie. Víc zatím neprozradím, nicméně pokud se mrknete na mé stránky dostatečně pozorně, tak možná vás trochu trkne. Možná zde budou taky nějaké odkazy na originální Gothic příběh, ale nemusí to tak být.

POSTAVY: Každý bude mít své zvyky, vůli, individualitu. Nechci vytvořit nějaké prázdné charaktery. Každý by měl mít svoji minulost, zájmy, povinnosti. Rovněž zde budou postavy z mých knih.

OBLASTI: Rozhodl jsem se pro první verzi modu ponechat jen jednu oblast, a to je oblast Hory (a tudíž to bude také startovní oblast; v původních plánech měla být startovní oblast Města, ale to se změnilo). Důvod je ten, že chci mód dokončit co nejříve, nebo spíše první hratelnou verzi a pak postupně ostatní oblasti přidávat.

OBRÁZKY: Obrázky č.1 až č.3 jsou z oblastí, které jsem vytvořil pouze z testovacích důvodů. Nebudou součástí konečné hry. Můžete je použít ve vašem projektu, pokud chcete (se zmínkou v autorech). ZEN a 3ds soubory těchto oblastí stáhnete níže. Následuje výčet všech obrázků:


TÝM: Tým obsahuje pouze mou maličkost. Výhoda je, že se nemusím spoléhat na jiné členy týmu, zda něco udělají, tak jak mají, nebo zda vůbec něco udělají, a rovněž nehrozí rozpadnutí týmu. Nevýhoda ovšem je, že všechna práce je na mně a pouze na mně, a to není zrovna lehká práce. Nicméně prozatím jde vše docela dobře kupředu.

VYDÁNÍ (první hratelné verze): Ještě nemohu přesně říct. Záleží to rovněž na zájmu Gothic komunity.

CHCETE POMOCI? Samozřejmě každá pomoc se hodí. Není nezbytná, ale je možná. Co právě teď potřebuju, je nové VOBy, obzvlášť stromy, keře, nebo cokoliv z divoké krajiny. Nebo také malé strážní věže, domy, a pod. Díval jsem se do Moderské databanky, ale tam takové věci se moc nevedou. Rovněž je možno překládat jak mod tak i tyto stránky do různých jazyků.

 

Malý seznam vlastností:

 

Obecné vlastnosti:


 

Originální jazyk modifikace je angličtina.

Prosím pro můj projekt je důležitá rovněž reakce Gothic komunity a tedy každého jejího člana. Proto přivítám komentáře, návrhy, názory, otázky. Pokud bude zájem velký, budu jistě pracovat mnohem rychleji a lépe, když nebude žádný nebo malý, tak to bude docela demotivující. Myslím, že jsem udal už hodně informací k diskuzi. Pro reakce můžete použít například jedno z následujících fór. Výběr podle jazyka:
 

Novinky o moddingu dávám pravidelně do sekce News a navíc informuji v sekci Průběh o dosavadním postupu.
.