Existuje několik formátů souborů, se kterými Spacer pracuje. Jednak je to Gothic 3DS, dále pak kompilovaný ZEN a nekompilovaný ZEN. 3DS soubory musí být uloženy ve složce _WORK\DATA\MESHES. ZEN soubory pak ve složce _WORK\DATA\WORLDS.

Pokud jsme právě vytvořili nějaký svět v nějakém 3D programu, exportovali ho do formátu Gothic 3DS, načteme ho ve Spaceru a máme dvě možnosti. Buďto už jsme provedli texturování ve 3D programu, nebo neprovedli. V každém případě nejdříve provedeme kompilaci meshe (sám Spacer nám to hned nabídne). Pokud jsme texturování neprovedli a chceme ho provést ve Spaceru, necháme zatrhnuto EditorMode. Pokud nechceme texturovat, tak tuto volbu odznačíme.

Dáme kompilovat, počkáme chvilku, než se kompilace provede. Pak ještě v horním menu dáme kompilovat světla (Compile light) a máme svět připraven.

Pokud je svět v EditorModu, je možno jej uložit opět jen jako Gothic 3DS. Pokud jsme při kompilaci EditorMod odznačili, tak svět uložíme jako kompilovaný ZEN.

EditorMod slouží k texturování nebo k manipulaci vertexů. Pokud je svět zkompilovaný bez volby EditorMod, provádíme vobing (vkládání VOBů, to je objektů jako stromy, keře, předměty a podobně).

Existuje ještě možnost uložit svět v nekompilovaném ZENu. Zatímco kompilovaný ZEN lze číst jen díky Spaceru nebo díky importním pluginům v 3D programech, nekompilovaný ZEN můžeme číst v libovolném textovém editoru. To je výhoda v případě, že chceme opravovat chyby ZENu, nebo provádět nějaké hromadné operace. Nekompilovaný ZEN neobsahuje hlavní mesh, tudíž pak ZEN musíme opět načíst (jako nekompilovaný) ve Spaceru s tím, že ve složce _WORK/DATA/MESHES bude hlavní mesh v 3DS formátu, zkompilujeme svět a světla a máme zpět náš kompilovaný svět.

Uložení do nekompilovaného ZENu lze taky využít, pokud chceme 3DS soubor opět změnit v 3D programu. Uložíme nekompilovaný (!) ZEN, změníme 3DS soubor, načteme ZEN (!) jako nekompilovaný, zkompilujeme a je hotovo.

POZNÁMKA: Pokud jste vytvořili nějaký svět v nějakém 3D programu (3DS Max, GMax, Blender, Cinema 4D) je dobré pro jeho export do Gothic 3DS formátu použít Kerrax Imp/Exporter. Link níže.

POZOR: Pokud něco ve Spaceru změníme a uložíme, opět načteme, může se stát, že neuvidíme žádné změny. Ten důvod je, že Spacer si občas nechává uloženou starou kopii souboru, kterou používá místo nové. Nebo také se občas stane, že Spacer při ukládání zkolabuje. Nejlépe tedy je vždy ukládat do jedinečného souboru (jak ZEN, tak 3DS - například MujSvet_0001.ZEN, MujSvet_0002.ZEN, ...). To řeší oba problémy. (Ovšem pokud chceme použít onen svět ve hře, uděláme kopii poslední verze a přejmenujeme ji na MujSvet.ZEN).