Cykly jsou v jazyce Daedalus problém. To znamená, že tam nejsou implementovány. Dá se ale toto omezení obejít, pokud používáme rekurzivní volání funkce. Je ovšem ještě jedno řešení, mnohem lepší ale je pro něj nutný Script Packet Ikarus, kde jsou cykly vytvořeny.

FOR cyklus (opakuje se uvedený počet opakování):

var int i; 
repeat(i,5);
  // příkazy
end;
Při FOR cyklu je nutné uvést proměnnou, podle které se bude cyklus točit. V našem příkladě se provede pětkrát. Ta proměnná ovšem může být sdílená více cykly.

WHILE cyklus (opakuje se, dokud je splněna podmínka):

while(podmínka);
  // příkazy
end;
Z cyklů je možno i vyskočit příkazem:
break;
nebo skočit na konec a pokud ještě má dojít k opakování, tak k němu dojde, pomocí příkazu:
continue;
V Diakreionu lze dané cykly vytvořit i automaticky kliknutím vpravo dole na Nový a pak si vybrat cyklus (od verze 2.8).