Vlastnosti: Hrajete za ženu; nové textury; nové animace; nové zbraně; nová brnění; nové vyváženo; oštěpy; a jiné.


The Long Voyage Home CZ:


The Long Voyage Home CZ se instaluje jako přídavek původní modifikace. Tudíž instalujeme nejdříve ruskou verzi a poté českou.

.

Postup instalace:
1) zkopírovat MOD soubor do [Gothic2]\DATA\MODVDF,
2) zkopírovat INI a RTF soubor do [Gothic2]\SYSTEM.

V případě dotazů, připomínek, nápadů, hlášení chyb, kontaktujte překladatele zde:

.