Nábor nových členov / Recruitment of new members

We're looking for the FanArt's Balance

Nábor nových členov / Recruitment of new members

Postby Koláč » Fri Aug 30, 2013 5:27 pm

Hľadáme nových členov! V prípade, že máte záujem pridať sa do našej skupiny, napíšte sem v krátkosti niečo o sebe a svojom Fanartovom zameraní a hlavne, sem pridajte nejaké svoje diela ohľadom Fanartu. Podmienkami prijatia sú aktivita a kvalitná práca!

We are looking for new members! In case you are interested in joining our group, please write here briefly about yourself and your FanArt´s focus and especially here add some of your works about FanArts. Conditions for acceptance are activity and quality work!

Wir suchen neue Mitglieder! Falls Sie Interesse an einem Beitritt unserer Gruppe sind, schreiben Sie bitte hier kurz über sich selbst und Ihre Fanart Fokus und vor allem hier fügen Sie einige Ihrer Werke über FanArts. Voraussetzungen für die Aufnahme sind Aktivität und Qualität der Arbeit!

S pozdravom, moderátor skupiny Koláč!
Jedenie a viera v Pána sú úžasné!
User avatar
Koláč
The Dark Forests Times
Cruel sun
Cruel sun
 
Posts: 9298
Joined: Sun Jul 14, 2013 10:01 pm
Location: Všade dobre, kde je jedlo, aj tam
  topic author

Return to Pyramid of Balance

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest